Gratis vejledning og sparring

Kom rigtigt fra start

  • Sammen gennemgår I din idé og forretningsplan.
    En forretningsplan er en præcis beskrivelse af din virksomhed, dens idé og målsætninger. På www.startvaekst.dk kan du downloade en skabelon for, hvordan du udformer en forretningsplan.Det er en stor fordel, hvis du inden det første møde med etableringsvejlederen, har lavet en forretningsplan. På den måde sparer du tid og får tænkt væsentlige problemstillinger igennem inden mødet.

 

  • Når I sammen har gennemgået din forretningsplan har etableringsvejlederen en klar fornemmelse af dit behov for yderligere vejledning. Etableringsvejlederen kan henvise dig til f.eks. konsulenthjælp til regnskab og skat eller rådgivning omkring markedsføring og PR.Måske finder I sammen ud af, at din forretningsidè ikke holder. Det er nemlig vigtigt, at din virksomhed ikke lukker i løbet af kort tid, da det hverken er økonomisk eller menneskeligt værd at løbe den risiko.

 

  • Med udgangspunkt i forretningsplanen udarbejder du i fællesskab med etableringsvejlederen en drifts- og finansieringsplan. På baggrund heraf vurderer I igen din forretningsidé:Er der et marked til dit produkt?
    Hvordan er konkurrencen?
    Er det realistisk at omsætte dine planer til handling?

 

  • Derefter udarbejder I en kort handlingsplan. Handlingsplanen beskriver bl.a. dit behov for specialvejledning. Det kan f.eks. være en henvisning til en revisor, advokat eller markedsføringsekspert, og hvordan du bedst kommer videre i udviklingen af din virksomhed.