Kom-i-gang-lån


Kom-i-gang-lån er en kombineret låne- og rådgivningsordning til iværksættere. Lånet formidles af en række pengeinstituter.

Kom-i-gang-lån er rettet mod iværksættere og ydes via Vækstfonden med en statslig kaution, der dækker en del af bankens eventuelle tab.

Ordningen skal stimulere til et samarbejde, som kombinerer långivning fra pengeinstitutter med rådgivning om etablering og drift af egen virksomhed.

Lånene kan være på max. 500.000 kr. pr. iværksætter. Der er i alt afsat en pulje på 35 mio. kr. som led i regeringens initiativer målrettet iværksættere.

Ekstra grundig rådgivning
Fyns ErhvervsCenter har indgået samarbejde med Fionia Bank og Nordea om kom-i-gang-lån.

Udover lånet tilbydes iværksætteren mulighed for rådgivning og sparring fra professionelle om opstart og drift af virksomhed.

Fionia Banks iværksætterpakke indeholder desuden mulighed for deltagelse i netværksgrupper og gratis rådgivning hos eksterne rådgivere.

Krav

 • Din virksomheder skal være mindre end 12 måneder gammel. Det vil sige, at dit cvr.nr. skal være oprettet inden for de sidste 12 måneder.
 • Din virksomhed skal være drevet personligt eller i selskabsregi.
 • Lånet skal anvendes i din virksomhed.
 • Lånet må ikke anvendes til anden gældsindfrielse/omlægning.
 • Følgende brancher kan ikke få kom-i-gang-lån: Landbrug (avl af planter og landbrugsdyr), fiskeri, transportsektoren samt skibsbygningsindustri.

Sådan får du et kom-i-gang-lån

 • Sammen med din etableringsvejleder og/eller Fyns ErhvervsCenter udarbejder du en bæredygtig og detaljeret forretningsplan. Fyns ErhvervsCenter sender kun iværksættere, som har udarbejdet en bæredygtig forretningsplan, videre til Fionia Bank eller Nordea.
 • Sammen med din revisor udarbejder du et budget.
 • Fyns ErhvervsCenter sender din ansøgning videre til Fionia Bank eller Nordea, som kreditvurderer dit projekt.
banner - medieinstitut

Markedet for Internet-domæner


Blogroll:


Nyhed

 • TCM Denmark har sammen med Stålklyngen og Foodture dannet et konsortium med det formål at udvikle fødevarer til dagligvaremarkedet, skoler, hospitaler og plejesektoren. Konsortiet får navnet Fresh Food Factory og igangsætter udviklingsprojekter med virksomheder og institutioner og trækker på de mange kompetencer fra viden-institutioner i den Syddanske Region.
 • Sommerferie - ErhvervsCenter ønsker alle en god sommerferie.

Annonce

 • Do you like sports? Do you want to get your own website under Internet address like .sport .football or other domain associated with the different sports discipline? Nothing simpler, visit our website and find out more on new sports gTLDs.s