Netværk

Vi gør det alle sammen. Bruger vores netværk, når vi har brug for inspiration, videndeling og hjælp til at løse forskellige problemstillinger.

Nogen bruger deres netværk mere bevidst end andre, men for de fleste er netværket ofte kilden til inspiration, gode råd, nye kunder, samarbejdspartnere, leverandører, investorer osv.

Netværk gennem Fyns ErhvervsCenter
Fyns ErhvervsCenter tilbyder virksomheder, der er mere end tre år, hjælp til at starte netværksgrupper.

Vi samler og koordinerer interessetilkendegivelser og deltager i opstarten af netværksgrupper i de første seks måneder.