Butler A/S

Professionel bestyrelse gennem Fyns ErhvervsCenter

Sandhederne skal på bordet for at skabe vækst

”Alle bør have en professionel bestyrelse, ellers kommer man ikke videre”, der i 1997 startede kvalitetsfødevarevirksomheden Butler A/S, som primært importerer og sælger fisk- og skalddyrsprodukter.

”En professionel bestyrelse giver dig nogle hug og får sandhederne på bordet, og det er nødvendigt, hvis din virksomhed skal udvikle sig”.

Erkend dine svagheder

”Jeg manglede sparring og rådgivning og havde behov for at arbejde med mine svage sider”, siger Jacob og understreger, at det er gennem rådgivning fra og sparring med erfarne og kompetente personer, at man udvikler og dygtiggør sig.

Ikke kun store virksomheder
Mange forbinder en professionel bestyrelse med store virksomheder, men en god og rigtigt sammensat bestyrelse kan gøre en stor forskel, uanset om virksomheden drives som A/S, ApS eller i personligt regi.

”At have en professionel bestyrelse medfører, at jeg skal kunne besvare kritiske spørgsmål og forsvare mine handlinger. Men det ser jeg kun som en stor fordel i forhold til den daglige drift og udvikling”, fortæller Jacob.

Stil krav til dine rådgivere
”Det var ikke let at skifte familien og vennerne ud med erfarne rådgivere, men jeg nåede frem til den konklusion, at man skal have råd til at miste sine rådgivere, og jeg ikke ville sætte mit forhold til min familie og mine venner på spil i min virksomhed.”

”Det er vigtigt at stille krav til sine rådgivere. Udviklingen gør, at vores situation ændrer sig, og det medfører, at kravene til min bestyrelse også ændres”, siger Jacob.

For at sikre en innovativ og kritisk bestyrelse, som kan give ledelsen den rigtige sparring i forhold til den situation virksomheden befinder sig i, vælges bestyrelsen i Butlers A/S hvert 2. år. Minimum en person skal skiftes ud. Bestyrelsens medlemmer vælges ud fra deres faglige baggrund, erfaring og personlighed.

Kvalitet kræver ansvar
Butlers A/S er ikke kun “sælger” af fødevareprodukter. Virksomheden har stor fokus på produkternes kvalitet hele vejen fra vand til bord. Det betyder, at alle produkter er fremstillet på en etisk forsvarlig måde.

Krav til underleverandører
”Det har taget os lang tid at komme ind i de store supermarkedskæder. Heldigvis er der en tendens til, at supermarkedskæderne i stigende grad stiller krav til deres leverandører. Vi oplever et øget fokus på produkternes kvalitet, og de forhold de er produceret under.”